7. ALÂEDDİN ASNA MESLEKİ GELİŞİM SEMPOZYUMU


19-20 Ekim 2023
“İletişim Bilimlerinde Sosyal Etki”
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
YENİ DUYURU

Gündem Haberler

Sempozyum TV

Nisan 2019
Sibel Asna
Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu açılış konuşması
Nisan 2017
Sibel Asna
Dijital Gerçeklikte Halkla İlişkilerin Evrimi Çalıştayı açılış konuşması

Medyada Sempozyum 2020

Medyada Sempozyum 2019

İLAD
bultenthilad
halklailiskiler.com
bultenthhalklailiskiler
Deskgram
Deskgram sempozyum