A&B İletişim’in kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına Ege Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler” sempozyumunda “İletişim Eğitiminin Geleceği” tartışıldı.

AA-Erteleme-Duyurusu

 İletişim Eğitiminin Geleceği Ege’de Tartşıldı.

“Hedef: Liderlere Yönderlik Edecek İletişimciler Yetiştirmek”

A&B İletişim’in kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına Ege Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler” sempozyumunda “İletişim Eğitiminin Geleceği” tartışıldı.

Sempozyumun açılışını Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı yaptı. Takımcı, son dönemde her alanda yaşanan değişime dikkat çekerek iletişim eğitiminin içeriğinin geliştirilmesi konusunda bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Sempozyumda konuşan A&B Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna, çağımızda kurumların, artık liderlere yönderlik edebilecek donanımda iletişimcilere ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. Bu nedenle iletişim eğitiminin, insanı ve sektörleri  anlayan, toplumu analiz edebilen, teknolojiye hakim ve strateji geliştirebilen, en üst kademeye danışmanlık yapabilecek donanımda iletişimciler yetiştirmek üzere evrilmesi gerektiğini söyledi.

Sibel Asna konuşmasında ayrıca iletişim mesleğinin, toplumu bilgilendirmek, toplum menfaatini önceliklendirmek, doğaya, çevreye, tüm yaşama olumlu katkı sunmak üzerine kurgulanması ve temel omurgasının da “etik” olması gerektiğine dikkat çekti.

Türk-internet ve T24 yazarı Füsun Nebil ise konuşmasında iletişimin “hedefli iletişim”den “bireysel iletişim”e dönüştüğünü vurgulayarak araştırmalara göre ülkemizden büyük verinin %95’inin kullanılmadığına dikkat çekti. Bunun için iletişimcinin ve iletişim mesleğinin, yapay zeka ve teknolojinin imkanlarının farkında olmadan ayakta kalamıyacağını söyledi.

Yeni Zamanlar  ve Halkla İlişkiler Sempozyumunda 19 akademisyen, iletişim eğitiminin geleceğiyle ilgili 13 bildiri sundu. Bildirilerde iletişim eğitiminde teknolojinin rolü, uluslararası halkla ilişkiler eğitiminde güncel eğilimler, iletişim eğitimi ve kuşaklar, halkla ilişkiler eğitiminde eleştirel düşünmenin önemi ve halkla ilişkiler eğitiminde sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin yararı gibi birçok konu tartışıldı.

Semposyumda sunulan bildiriler sempozyum sonrasında e-kitap olarak yayınlanacak.