Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın baskısı tükenen kitapları, e-kitap olarak yayına girdi

Türkiye’de halkla ilişkiler sektörünün ve eğitiminin öncüsü

Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın baskısı tükenen kitapları, e-kitap olarak yayına girdi

Türkiye’ye halkla ilişkiler mesleğini kazandıran Prof. Dr.  Alâeddin Asna’nın baskısı tükenen kitapları, okuyucuların rahatça ulaşabileceği e-kitap formatında yayınlanmaya başladı. Büyük ustanın yaşamını anlatan “İletişim Hayattır / Alâeddin Asna Kitabı” ve iletişim öğrencilerine teorik bilgiler veren “Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler”e, D&R’ın KOBO platformu üzerinden (http://www.dr.com.tr/Kobo) erişilebiliyor.

Prof. Dr. Asna’nın 1974’te kurduğu Türkiye’nin ilk halkla ilişkiler danışmanlık şirketi A&B’nin 2019 Kasım’ında 45 yaşına girdiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna, “Hocamızın baskısı tükenen kitaplarını, okuyucularına ve öğrencilerine en kolay yoldan ulaştırmayı istedik. Akıl ve bilgi sermayesiyle kurulmuş bir şirketi 45 yıl boyunca sürdürmeyi başarmanın bazı sırları, bu kitaplarda gizli. Yeni nesillerin yazılanları okurken kendilerine yol haritası çıkarabilmeleri, en büyük arzumuz. Kitapların satışından elde edeceğimiz gelirle iletişim alanında yüksek lisans eğitimini sürdüren öğrencilere burs verecek, daha sonra staj imkânı da tanıyacağız.” dedi. 

Sibel Asna, Türkiye’de mesleki eğitimin öncüsü ve akademik kariyere sahip ilk PR uzmanı olan Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın, iş dünyasından pek çok kuruluşun halkla ilişkilerin kapsamını tam olarak bilmediği yıllarda, mesleğin tanınması, gelişmesi ve itibar kazanması için büyük çaba sarf ettiğini belirtti. Asna sözlerine, “Tüm yaşamını özgür, şeffaf ve ilkeli iletişime adayan, akademik ortamlarda ve sektörde daima bu prensipleri savunan Hocamız, yazdığı 12 kitapla, ülkemizde mesleğin akademik literatürünü de başlattı. Bizler Hocamızdan devraldığımız görevi sürdürerek, konuya sadece bir iş alanı olarak değil, mesleğimizi ve gençleri geliştirmek adına gerekli adımları atan bir kurum olarak devam ediyoruz ve bundan da mutlu oluyoruz.” dedi.

Kitaplar Hakkında

Kapaklarını BEK Tasarım’ın yaptığı ve Biblioteknik Studio tarafından hazırlanan kitaplardan ilki, “İletişim Hayattır / Alâeddin Asna Kitabı”… Daha önce İş Bankası Yayınları’nın “Nehir Söyleşi” dizisi kapsamında yayımlanan ve Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın Deniz Gökçe İnceoğlu’yla yaptığı söyleşinin yer aldığı kitap; büyük ustanın yaşamına, anılarına, mesleki kariyerine ve öğrencileriyle ilişkilerine yer veriyor. Asna’nın Radyo Çocuk Tiyatrosu’yla başlayan, gazetecilikte ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda devam eden, özel sektöre geçmesinin ardından kendi şirketi A&B’yi kurmasıyla sonuçlanan meslek yaşamı ve akademik kariyeri, kendi anlatımıyla okuyuculara sunuluyor. Kitapta, 60 ihtilali ve sonrasındaki darbelere, öğrenci olaylarından Özal döneminin dinamiklerine ve yabancı şirketlerin Türkiye’ye gösterdiği ilginin ülkemizdeki yansımalarına kadar, yakın tarihimize ışık tutan pek çok bilgiye ulaşmak mümkün oluyor.

“Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler” ise uygulayıcılara ve mesleğe girmeye hazırlanan
öğrencilere temel teorik bilgiler vermeyi amaçlıyor. Halkla ilişkiler mesleğinde gazetecilik bilgi ve deneyiminin, çağdaş iş dünyasında sponsorluğun, uygulamada sözlü ve yazılı iletişimin önemini vurgulayan kitapta; kitleyi oluşturan insanların sosyal ve psikolojik yapısı ile yaşamın temeli olan iletişim olgusuna da geniş yer veriliyor.