Alâeddin Asna Mesleki Gelişim Sempozyumları IV

"Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler"
29 - 30 Nisan 2020
Ege Üniversitesi, İzmir
29-30 NİSAN 2020

Gündem Haberler

Sempozyum TV

Nisan 2019
Sibel Asna
Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu açılış konuşması
Nisan 2017
Sibel Asna
Dijital Gerçeklikte Halkla İlişkilerin Evrimi Çalıştayı açılış konuşması

Medyada Sempozyum 2020

Medyada Sempozyum 2019

İLAD
bultenthilad
halklailiskiler.com
bultenthhalklailiskiler
Deskgram
Deskgram sempozyum